Hållbart småbruk

Korg liten

 

Harstorp 4 är en liten familjegård i Östra Ryds socken, drygt tre mil utanför Linköping, Norrköping och Åtvidaberg. Den drivs av oss, Ambjörn och Sara Furenhed. Vår idé är att samspelet mellan människor, djur och växter är kärnan i ett hållbart lantbruk med fokus på jordförbättring, småskalig matproduktion och kunskapsspridning.

Kontakta oss: furenhed@gmail.com

 

 

Jord

Växter är solfångare och näringsbatterier. De fångar solenergi, lagrar näring från jorden. Gräs, blad och örter som vi människor inte kan äta blir foder åt kor, höns och kaniner. Den näring djuren inte tillgodogör sig blir gödsel på marken, där maskar och andra kryp hjälper till att göra ny jord av den, som i sin tur tillför ny näring åt växterna. Kretsloppet gör jorden allt rikare.

Jord är inte bara jord. Hos oss är jorden produkten av de vilda och odlade växter som växer just här, och de djur som har gått över den i många generationer. Den finns ingen annanstans och den sätter sin egen prägel på den mat vi hämtar ur den.

 

Mat

På ytor som vi inte låter djuren beta odlar vi mat. Alla slags grönsaker, frukt och bär producerar vi utifrån enkla men sällsynta principer:

  • Vi odlar gamla kultursorter som ofta har mera smak, karaktär och högre näringsinnehåll än handelssorter.
  • Vi odlar helt utan bekämpningsmedel (vi använder inte ens sådana som är godkända av KRAV).
  • Vi odlar på friland och i ouppvärmda växthus, vilket ger bättre smak och långt mindre energiförbrukning.
  • Vi odlar helt utan konstgödsel. Istället använder vi naturgödsel som är en förnyelsebar produkt.
  • Vi odlar och skördar med minimal användning av maskiner och fossila bränslen.

 

Djuren ger också mat åt människor. Kött och ägg är en sidoeffekt av djurens närvaro i jordbruket. Produkter från frigående, långsamväxande lantraser, som äter det de är avsedda för och lever utan stress är något mycket speciellt. En tupp som fått vara ute och röra på sig på riktigt, som har krafsat på marken, sett solen  och ätit gräs, larver och maskar får ett kött som är mörkt, kraftigt och smakrikt. Äggen från höns som har ätit gräs och blad får orange gulor utan att hönsen matas med konstgjorda färgämnen. Vitan blir fast och skalen hårda. Köttet från kor som har kunnat vara utomhus hela året och inte blivit uppfödda på något annat än gårdens gräs och örter äter vi med vetskapen att det bara finns precis här.

 

 

Kunskap

Vi lär oss hela tiden, genom att lyssna på andra, läsa och prova på. Genom att lära ut, visa och berätta, ser vi arbetet på gården med andras ögon och lär oss ännu mer. Varje år tar vi emot volontärarbetare som bor hos oss och är med i det dagliga arbetet. Vi ordnar också gärna rundturer, kurser och föreläsningar. Det är viktigt att bevara den lilla gårdens perspektiv på de stora frågorna!

Kontakta oss: furenhed@gmail.com